Транспорт на горива от Дизелор – ползи и преимущества за клиентите

горива

Транспортирането на горива доста се отличава от всеки друг тип доставки. В случая не става въпрос за пакетирани стоки, а такива, които се дефинират като рискови. Доставянето на горива до бензиностанции, търговци, производители и други потребители, които се нуждаят от по-големи количества се извършва по специален регламент. За да може да упражнява такъв вид дейност е необходимо компанията да притежава лицезнз. Това гарантира, че доставянето е в рамките на създадената нормативна уредба и ще бъдат спазвани съответните предписания за безопасност. Услугата е специфична затова днес ще представим транспорт на горива от Дизелор като един от доверените търговци на дизел, бензин, пропан бутан, газьол и други.

Превозни средства за доставки

Не сте виждали големи количества да бъдат превозвани в бутилки, бидони или други съдове. Самата специфика и опасност на течните горива налага те да се транспортират в специализирани съдове. За целта се прилагат цистерни, които са напълно обезопасени и са изключително надеждни, независимо от разстоянието, което трябва да изминат.

Дизелор разполага с лицензирани транспортни средства, в които се превозват съответните опасни материали. Следвайки строго регламентите и нормативните актове, които касаят издаването на лиценз съответно се спазват и правилата за доставки и превозване на течните горива. Сред основните са:

  • Водачите на цистерните да бъдат запознати с превенцията за опазване на околната среда;
  • Необходимост от периодично обучение, което е необходимо за издаване на удостоверение за правоспособност за работа с опасни вещества и тяхното превозване;
  • Два пъти годишно транспортните средства преминават през годишен контролен преглед;
  • Преди всеки курс цистерната се инспектира с цел да се намали до минимум риска от евентуално възникване на инциденти.

Процеса е непрекъснат и именно това гарантира на клиентите на Дизелор високо качество и коректно професионално отношение при извършване на доставките.

Защо Дизелор

транспорт на горива

Има много лицензирани търговци на горива у нас. Това, което е важно да се има предвид е, че професионално отношение предлагат малцина. Това показва, че клиента много прецизно следва да подходи и да прецени на кой от тях да се довери. Приоритетите, които поставят в своята фирмена политика от Дизелор са:

  • Гаранция за качество на предлаганите продукти;
  • Осигуряване на нужните количества;
  • Спазване на сроковете за доставки;
  • Създаване на организация, която е съобразена с вашите ангажименти;
  • Изгодни и гъвкави условия за плащане.

Има защо да изберете търговец с висок рейтинг. Все пак е важно да използвате сертифицирани услуги, които гарантират най-висок стандарт на получените горива.